Speelleerschool

De speelleerschool is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. Op een speelse manier worden kinderen voorbereid op groep 1 van de basisschool.

Wij maken hierbij gebruik van een speciaal speel en leerprogramma Puk en Ko. Dit programma is gezamenlijk met de basisscholen en de Onderwijs Begeleidingsdienst opgesteld. Er wordt veel aandacht besteed aan omgangsvormen van de kinderen met elkaar, zoals samen delen en op je beurt wachten. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat wordt vergroot. Voorbereidend rekenen, zoals vormen, tellen, groter en kleiner krijgen de aandacht. Kortom, allerlei vaardigheden die een goede start op de basisschool bevorderen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben en veilig kunnen spelen. Naast dit programma is er voldoende tijd voor het kind om zijn of haar creativiteit te ontwikkelen. Dit komt mede door de geboden pakketten en ruime openingstijden.

 

Buitenschoolse opvang

Naast de speelleerschool heeft "De Theepot" ook een BSO. Deze buitenschoolse kinderopvang is een opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in Hillegom en Lisse. Dit houdt in dat de kinderen, na schooltijd, door één van onze leidsters van school worden gehaald, om vervolgens de kinderen in een leuke, gezellige en veilige omgeving op te vangen.

Ook wanneer de schooltijden op bepaalde dagen anders zijn, zullen wij van de BSO hierop inspringen. Behalve tijdens schoolweken, zijn wij ook tijdens de vakanties geopend. De kinderen kunnen dan in de ochtend al gebracht worden en ze zullen die dag worden vermaakt met leuke activiteiten, uitstapjes en spelletjes. Zie Contact voor verdere contact- en locatie informatie.

Zie BSO De Theepot voor overige informatie.